Gratis proefsessie met het paard

Als je de kracht van het paard toe laat,

kan je zijn wie je bent, 

in totale harmonie met jezelf, anderen en je omgeving

Jenny van Bijsterveldt

 

Welke resultaten kun je verwachten

✅   Meer ontspanning

✅   In je eigen kracht staan

✅   Meer energie

✅   Meer rust in je hoofd en in je lijf

✅   Opgeslagen emoties loslaten

✅   Makkelijker contact maken met je omgeving

✅   Bewustwording van eigen patronen

✅   Oude patronen kunnen doorbreken

✅   Leren omgaan met je trauma (inclusie)

✅   Helderheid over thema’s waar je nog onzeker over bent.

✅   Persoonlijk leiderschap

Wat is Paardencoaching en waarom werkt het zo goed?

Paardencoaching is het coachen van mensen met inzet van paarden. Bij Harmonio wordt er gecoacht met behulp van het natuurlijke gedrag van paarden. Paarden zijn kuddedieren en vluchtdieren. Om te kunnen overleven zijn ze uitgerust om snel en nauwkeurig hun omgeving te screenen op gevaar. Daarnaast voelen paarden bij elkaar hoe het met de ander gaat. Dit omdat het heel belangrijk is voor een paard om dit te weten. De kudde is immers zo sterk als de zwakste schakel. In de kudde hebben de paarden elkaar nodig om te kunnen vluchten. Tijdens een coachingssessie gaat de coachee bij het paard in de bak staan en maakt contact met het paard. Het paard beschouwt de coachee op dat moment als kuddegenoot.

Wat kan je verwachten tijdens een sessie paardencoaching

Paarden zijn extreem gevoelig voor het aanvoelen en uitwisselen van energie. Tijdens de coachingsessie zal het paard al snel aanvoelen hoe het met de coachee gaat. Het paard voelt feilloos aan waar spanningen of blokkades zitten. Het paard kan dan verschillende dingen gaan doen:

 

  • Het kan je gaan helpen spanningen los te laten
  • Het kan je gaan spiegelen wat tot verassende inzichten leidt en zorgt dat oude patronen losgelaten kunnen worden
  • Het kan systemisch gaat staan. Wanneer het paard systemisch gaat staan, dan wijst dit op een spanning binnen jouw systeem. Paarden leven in een kudde, maar wij mensen zijn ook verbonden, vooral met ons gezin van herkomst. Paarden geven het aan wanneer er spanningen zijn binnen dit systeem.
Harmonio Paardencoaching: bekijk jezelf door de ogen van het paard. Gratis proefsessie

Meestal laat een paard tijdens een sessie en combinatie van bovenstaande zien.

Als coach zal ik vertalen wat het paard laat zien en je coachen en ondersteunen tijdens het gehele proces. Tijdens een sessie worden er vaak al veel spanningen losgelaten en gaat de energie weer stromen. Dit kun je ervaren door een trilling in je benen of in je buik. Na de sessie werkt dit proces nog verder door. Veel mensen geven zich “lichter” en meer ontspannen te voelen al na de eerste sessie.

Voor wie is Paardencoaching

In principe is Paardencoaching geschikt voor iedereen. Je hoeft geen kennis van paarden te hebben. Je werkt naast het paard. Paarden hebben geen oordeel, daarom is iedereen bij Harmonio Paardencoaching welkom. Paardencoaching kan ingezet worden voor verschillende redenen/ doelen. Door op de tekst te klikken, vindt u meer informatie specifiek voor dit onderwerp

 

Teamcoaching, Teambuilding en workshop

Naast persoonlijke coaching kan je bij Harmonio terecht voor een workshop, teamcoaching en teambuilding. Klik snel om te zien wat dit je op kan leveren.

Paard Ivanhoe neemt afscheid van coachee na indrukwekkende sessie

Ik zal je spiegelen

Ik zal je steunen

Ik zal er voor je zijn

 

De paarden van Harmonio Paardencoaching