Coaching en Begeleiding met paarden voor Kinderen

Opgroeien gaat met vallen en opstaan. Kinderen zijn zeer flexibel en hebben en groot eigen vermogen om zich te ontwikkelen en te leren. Soms krijgen ze extra uitdagingen en kan een zetje in de rug ze ondersteunen, bijvoorbeeld bij:

 

  • Onzekerheid
  • Pesten
  • ADHD
  • Autisme
  • Leerproblemen
  • Moeite met emotieregulatie
  • Trauma
  • Hechtingsproblematiek

 

Kinderen leren vooral door het opdoen van ervaringen (ervaringsgericht leren). We gaan praktisch en speels aan de slag met de paarden en eventueel met de hond. Dieren zijn heel duidelijk, betrouwbaar en zonder oordeel. Kinderen vinden het vaak leuk om met de paarden te werken en deze manier van werken is veel toegankelijker voor kinderen dan het voeren van gesprekken in een binnenruimte. De paarden zijn er om ze te steunen, maar ook om ze te spiegelen. De coaching wordt kortdurend ingezet om aan een specifiek doel te werken. Begeleiding kan langdurig ingezet worden, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van schooluitval, trauma hechtingsproblematiek of een andere situatie die om tijd en geduld vraagt.

 

In samenspraak met de ouders en het kind worden doelen opgesteld. Ouders worden betrokken bij de coaching en begeleiding en staan zelf ook een keer in de bak met het paard.