Gratis proefsessie met het paard

Over mij

Mijn naam is Jenny, professioneel paardencoach.

Naast dat ik ruim 20 jaar in de hulpverlening heb gewerkt en vele opleidingen op dit gebied heb gevolgd, ben ik ook ervaringsdeskundige op het gebied van trauma. Zelf heb ik ervaren hoe onverwerkt trauma opgeslagen wordt in je lichaam. Mijn overlevingsmechanismes werden steeds groter en ik ging steeds minder voelen. Totdat mijn lichaam en geest zo overbelast raakten dat ik haast niets meer kon.  Er moest iets veranderen!

 

Voor mij was de omkeer in mijn leven dat op dat moment een paard op een eiland in de Biesbosch op mij afkwam gestormd (zie foto hieronder en op de homepagina). Het paard maakte intens contact en ging precies daar snuffelen waar ik veel pijn en spanningen voelde. De nacht na die ontmoeting sliep ik sinds lange tijd goed en voelde ik me meer ontspannen en minder angstig. Via mijn werk was ik wel eens eerder met paardencoaching in aanraking gekomen. Deze ontmoeting met het paard, maakte dat ik op zoek ging naar wat paardencoaching is en hoe het werkt. Bij een voorlichtingsdag van Caprilli Coaching en Training werd ik nogmaals overtuigd van de kracht van coaching met paarden. Ik heb er toen voor gekozen eerst zelf een coaching traject aan te gaan, want ik geloof er echt in dat je pas anderen kunt helpen als je zelf in harmonie en balans bent. Dit traject en de opleiding hebben er bij mij voor gezorgd, dat ik mijn trauma’s heb kunnen verwerken (inclusie) en de regie over mijn eigen leven heb kunnen nemen.

 

Mijn opleidingen, werkervaringen en persoonlijke ervaringen zet ik in bij het coachen. De paarden staan hierbij centraal. Als persoon ben ik: authentiek en empathisch. Dit maakt dat ik tijdens de coaching je kan steunen wanneer er lastige thema’s aan bod komen, maar ook dat ik je confronteer en uitdaag wanneer dit nodig is.

Jenny van Bijsterveldt, professioneel paardencoach, Harmonio
Harmonio paardencoaching: paard op afgelegen eiland in de Biesbosch